welkom

Welkom op de website van Kaleidoscope. Kaleidoscope is de speciale afdeling binnen de scholengroep van SCOPE die zorg draagt voor passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Kaleidoscope heeft als doel tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze leerlingen. Begaafde leerlingen hebben een andere, diepere manier van denken en leren. Door hun anders zijn, zijn begaafde leerlingen bovendien kwetsbaar in hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Kaleidoscope streeft ernaar deze leerlingen te ondersteunen op zowel cognitief gebied als op het gebied van hun “zijn”.

De afdeling Kaleidoscope bestaat uit twee takken:

  1. MIKpunt – Ondersteuning voor de scholen van SCOPE bij het vormgeven van passend onderwijs aan begaafde leerlingen in de klas
  2. Kaleidoscope-klassen – bovenschoolse klassen voor passend onderwijs voor begaafde leerlingen

MIKpunt voorziet de scholen van materialen en concrete adviezen voor de invulling van passend onderwijs in de klas. Hiermee beogen wij de leerlingen gedurende de hele schoolweek te voeden op het gebied van zijn cognitie, zijn leerhonger. Verdiepende en uitdagende stof wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het werk in de eigen klas.

De Kaleidoscope-klassen vormen een aanvulling hierop. Leerlingen vanaf groep 5 (of in voorkomende gevallen vanaf groep 4) krijgen een plekje in een Kaleidoscope-klas wanneer sprake is van zorg- of onderwijsbehoeften waaraan in de eigen klas of school niet of onvoldoende tegemoet gekomen kan worden.  In deze bovenschoolse klassen krijgen leerlingen één dagdeel in de week passend onderwijs samen met ontwikkelingsgelijken. Hier bieden wij de kinderen extra ruimte voor hun begaafde manier van denken en leren, helpen wij de kinderen met het ontwikkelen van goede leerstrategieën en -vaardigheden en besteden we aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling. 

De twee leerkrachten van Kaleidoscope-klas stonden aan de wieg van deze plusklassen (2012). Zij zijn zeer ervaren in het lesgeven aan de doelgroep en één van hen is bovendien geschoold als Specialist Begaafdheid en Specialist Dubbel Bijzondere leerlingen bij Slim Educatief.

laatste nieuws:

Website comPACT gelanceerd

Op 29 september is de website van comPACT online gegaan! ikwiluitdaging.nl

Ikwiluitdaging.nl is een initiatief van het Samenwerkingsverband PO Rijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband is comPACT (commissie Passend Onderwijs Cognitieve Talenten) de partij die ikwiluitdaging.nl wil inzetten als aanjager voor een nog beter en passender onderwijs-aanbod voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen. Het team van MIKpunt@Kaleidoscope is natuurlijk ook rijkelijk vertegenwoordigd in comPACT.

ikwiluitdaging.nl is opgericht voor de beïnvloeders van alle cognitief (hoog)begaafde leerlingen in de Rijnstreek. We willen leerkrachten, ouders en zorginstanties ondersteunen door hen de juiste middelen, kennis en kunde aan te reiken.

Een platform van kennis, kunde en ervaringen

We creëren een platform dat zich bezighoudt met het delen van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van programma’s, tools, vaardigheden en competenties. Daarbij valt te denken aan onder meer vroegsignalering van cognitief (hoog) begaafde leerlingen en het ontwikkelen van uitdagende leer- en ontwikkelingstrajecten.

Even voorstellen: Marije van Onna

Het team van MIKpunt/Kaleidoscope is uitgebreid! Met de komst van Marije van Onna als Mikpunt&comPACT coach zetten we een volgende stap naar meer ondersteuning van de scholen. Lees hier verder hoe Marije een uitgestoken hand zal bieden bij passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

meer nieuws –>

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders