welkom

Welkom op de website van Kaleidoscope. Kaleidoscope is de speciale afdeling binnen de scholengroep van SCOPE die zorg draagt voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Kaleidoscope heeft als doel tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze leerlingen. (hoog) Begaafde leerlingen hebben een andere, diepere manier van denken en leren. Door hun anders zijn, zijn begaafde leerlingen bovendien kwetsbaar in hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Kaleidoscope streeft ernaar deze leerlingen te ondersteunen op zowel cognitief gebied als op het gebied van hun “zijn”.

De specialist (hoog)begaafdheid uit het team passend onderwijs, tevens leerkracht Kaleidoscope,  voorziet de scholen van materialen en concrete adviezen voor de invulling van passend onderwijs in de klas en in de school. Hiermee beogen wij de leerlingen gedurende de hele schoolweek te voeden op het gebied van zijn cognitie, zijn leerhonger. Verdiepende en uitdagende stof wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het werk in de eigen klas.

De Kaleidoscope-groepen vormen een aanvulling hierop. Leerlingen vanaf groep 5 (of in voorkomende gevallen vanaf groep 4) krijgen een plekje in een Kaleidoscope-groep wanneer sprake is van onderwijsbehoeften waaraan in de eigen klas of school niet of onvoldoende tegemoet gekomen kan worden.  In deze bovenschoolse klassen krijgen leerlingen één dagdeel in de week passend onderwijs samen met ontwikkelingsgelijken. Hier bieden wij de kinderen extra ruimte voor hun begaafde manier van denken en leren, helpen wij de kinderen met het ontwikkelen van goede leerstrategieën en -vaardigheden en besteden we aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling. 

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders