welkom

Welkom op de website van Kaleidoscope. Kaleidoscope is de speciale afdeling binnen de scholengroep van SCOPE die zorg draagt voor passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Kaleidoscope heeft als doel tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze leerlingen. Begaafde leerlingen hebben een andere, diepere manier van denken en leren. Door hun anders zijn, zijn begaafde leerlingen bovendien kwetsbaar in hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Kaleidoscope streeft ernaar deze leerlingen te ondersteunen op zowel cognitief gebied als op het gebied van hun “zijn”.

De afdeling Kaleidoscope bestaat uit twee takken:

  1. MIKpunt – Ondersteuning voor de scholen van SCOPE bij het vormgeven van passend onderwijs aan begaafde leerlingen in de klas
  2. Kaleidoscope-klassen – bovenschoolse klassen voor passend onderwijs voor begaafde leerlingen

MIKpunt voorziet de scholen van materialen en concrete adviezen voor de invulling van passend onderwijs in de klas. Hiermee beogen wij de leerlingen gedurende de hele schoolweek te voeden op het gebied van zijn cognitie, zijn leerhonger. Verdiepende en uitdagende stof wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het werk in de eigen klas.

De Kaleidoscope-klassen vormen een aanvulling hierop. Leerlingen vanaf groep 5 (of in voorkomende gevallen vanaf groep 4) krijgen een plekje in een Kaleidoscope-klas wanneer sprake is van zorg- of onderwijsbehoeften waaraan in de eigen klas of school niet of onvoldoende tegemoet gekomen kan worden.  In deze bovenschoolse klassen krijgen leerlingen één dagdeel in de week passend onderwijs samen met ontwikkelingsgelijken. Hier bieden wij de kinderen extra ruimte voor hun begaafde manier van denken en leren, helpen wij de kinderen met het ontwikkelen van goede leerstrategieën en -vaardigheden en besteden we aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling. 

De coördinatie van Kaleidoscope is in handen van Jacqueline Prins. Zij is geregistreerd jeugdzorgwerker en gespecialiseerd in het domein hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren. Jacqueline draagt het kwaliteitskeurmerk van KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB). Zij  is tevens werkzaam als adviseur en coach hoogbegaafdheid bij gezinspraktijk MiraMé in Ede.

De twee leerkrachten van Kaleidoscope-klas stonden aan de wieg van deze plusklassen (2012). Zij zijn zeer ervaren in het lesgeven aan de doelgroep en één van hen is bovendien geschoold als Specialist Begaafdheid en Specialist Dubbel Bijzondere leerlingen bij Slim Educatief.

laatste nieuws:

Observatie groepjes in de scholen

In schooljaar 2018-2019 hebben we een pilot gehouden met observatie groepjes in de scholen. Dit had als doel om scholen te ondersteunen bij het signaleren van begaafdheid en het verkennen van onderwijsbehoeften van hoogintelligente en begaafde leerlingen. De pilot was een groot succes. Scholen kunnen een verzoek indienen om een observatiegroepje in te richten. Er zijn mogelijkheden in september/oktober en in januari/februari.

comPACT

In september 2019 is vanuit het SWV Rijnstreek de groep comPACT opgestart. comPACT is een project t.b.v. het bevorderen van dekkend aanbod voor cognitief talent. comPACT staat voor commissie Passend Aanbod voor Cognitief Talent. Namens het bestuur van SCOPE is een deel van het Kaleidoscope team afgevaardigd naar deze groep, te weten Jacqueline Prins – coördinator en Marion van Hoevelaak – leerkracht.

meer nieuws –>

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders