Kaleidoscope is weer begonnen!

In de vakantie is hard gewerkt aan de verhuizing naar het mooie, nieuwe onderkomen van Kaleidoscope bij PCB De Fontein. De bovenschoolse klas heeft de beschikking over twee ruime, lichte lokalen: een uitstekende plek om de begaafde kinderen van SCOPE scholengroep passend en uitdagend onderwijs te bieden.

Vorige week zijn we gestart met vier groepen enthousiaste kinderen. Met de vertrouwde leerkrachten voor de klas en een nieuwe coördinator achter de schermen zien we uit naar een mooi en leerzaam jaar.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders