Kaleidoscope

Kaleidoscope is een bovenschoolse vorm van begeleiding die de SCOPE scholengroep biedt aan kinderen die (hoog)begaafd zijn. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, komen één dagdeel in de week naar Kaleidoscope. Lees meer hierover onder Toeleiding Kaleidoscope.

Kaleidoscope heeft op dit moment drie klassen. Op maandagmorgen leerlingen uit groep 6/7, dinsdagmorgen uit groep 8 en op maandagmiddag leerlingen uit de groepen 5 en 6.

We hebben Kaleidoscope opgezet met het doel:

  • leerlingen te leren hoe ze kunnen leren;
  • tegemoet te komen aan de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen om meer en diepere kennis op te doen over speciale thema’s;
  • de leerlingen uit te dagen op hun niveau;
  • de (hoog)begaafde leerling ruimte te geven voor onderlinge erkenning en herkenning van “ontwikkelingsgelijken”;
  • aandacht te besteden aan sociale en/of emotionele ontwikkeling;
  • de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei
  • zelfinzicht te ontwikkelen met behulp van het portfolioleren

Bij Kaleidoscope werken we doelgericht. Bij de start worden doelen verkend met behulp van de doelenlijst en vaardigheden van SLO. Deze zijn hier te vinden. De kinderen leren hun eigen doelen te stellen en te realiseren met behulp van het portfolio en de bijbehorende reflectiemogelijkheden. Ieder half jaar spreken de leerkrachten van Kaleidoscope alle leerlingen door met de inter begeleiders van de basisscholen en indien nodig ook met de leerkrachten en/of ouders. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord.

Bij Kaleidoscope wordt gewerkt met thema’s en onderwerpen die buiten -de op school- aangeboden lesstof liggen. Er wordt dus niet vooruit gelopen op de stof die de kinderen nog moeten krijgen. We hebben veel aandacht voor creatief denken en probleem oplossen. Daarnaast filosoferen en debatteren we regelmatig en werken we aan de presentatie- en computervaardigheden van de kinderen.  Als apart onderdeel op het programma in de groepen 7 en 8, staat leren leren. Tijdens deze lessen bieden we de leerlingen verschillende manieren om te leren aan. Zij kunnen op deze manier ontdekken welke manier van leren het best bij ze past. In de midden- en onderbouw zijn we gericht bezig met het opzoeken van informatie en het daarna in eigen woorden schrijven en het gebruik van bronvermelding.

Voortdurend wordt gekeken of de leerling op zijn/haar plek is in de bovenschoolse klas. Is dit niet het geval, dan stopt deze voorziening in overleg met ouders en school voor deze leerling. Ook als de leerling al zijn doelen heeft bereikt, kan deelname aan Kaleidoscope worden beëindigd. Er volgt een gesprek met de school van deze leerling waarbij we met elkaar kijken hoe de school van de leerling verder kan voorzien in de onderwijsbehoefte.

Kaleidoscope is gevestigd in het gebouw van basisschool De Fontein, De Oude Wereld 52 in Alphen aan den Rijn. De lestijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.15 uur tot 15.15 uur.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders