portfolio

In de plusklassen wordt gewerkt met portfolioleren. In De wereld van het jonge kind (februari 2002) beschrijven Yvonne Leenders en Brenda Kenter het portfolio als volgt: Een portfolio is een doelgerichte verzameling werk van een kind, samengesteld gedurende een bepaalde periode. Het kind kiest dit werk zelf. Aan de hand van zijn portfolio laat hij zien wat hij heeft geleerd, hoe dat is gegaan en wat hij de volgende periode wil leren. Portfolioleren maakt de leerlingen zelf verantwoordelijk en eigenaar van hun leerproces.

Ieder kind bij Kaleidoscope heeft een eigen portfolio waarbij zij zichzelf doelen stellen van dingen waarin zij zich willen ontwikkelen. Dit gaat in overleg met de leerkrachten van Kaleidoscope. De kinderen leren SMART-doelen te stellen. Een doel kan gericht zijn op het vergaren van kennis, op het leren presenteren, leren organiseren, leren plannen, leren doorzetten enzovoort.

Voor zij aan het werk gaan met hun doel, vullen ze eerst een “werken aan mijn doel” blad in. Daarop vullen ze naast hun doel, ook een planning in, materialen die ze nodig hebben om hun doel te behalen en hoe ze het gaan aanpakken. Als ze klaar zijn met hun doel, vullen de kinderen een formulier “eindevaluatie” in. Op dit formulier schrijven ze wat hun doel was en waaraan je kunt zien dat ze hun doel hebben behaald. Daarnaast wordt vooruitgeblikt naar een volgend doel. Gaan ze een stapje verder, of kiezen ze een heel nieuw doel….?  De formulieren gaan samen met het bewijs dat het doel behaald is (dit kan het gemaakte werk zijn, maar ook een foto) in de multomap (het presentatieportfolio) van het kind. Een half jaar lang worden alle behaalde doelen in deze map gedaan. Al het andere werk bewaren de kinderen in een map in de klas en 1 keer per half jaar maken ze daar een selectie uit om ook in hun presentatieportfolio te doen.

Het presentatieportfolio is als volgt opgebouwd:

  1. Een door de leerling zelfgemaakte voorkant. Dit mag de leerling naar eigen inzicht maken.
  2. Blad “Dit ben Ik”. Hierop vult de leerling in wie hij is en op welke manier hij of zij het best leert.
  3. Evaluatieverslag: Ieder half jaar maken alle kinderen vanaf groep 5 een evaluatieverslag. Zij reflecteren op de afgelopen periode en blikken vooruit naar het komend half jaar. Hierbij wordt de leerling gestimuleerd te kijken naar zijn of haar eigen aandeel in het wel of niet halen van de doelen en hoe het in de toekomst wellicht anders zou kunnen, of hoe ze het kunnen borgen of verder uitbouwen. Zie ook:
  4. De formulieren “werken aan mijn doel” en “eindevaluatie” met de bewijzen dat de doelen behaald zijn.
  5. Een selectie met werk dat de leerling bij Kaleidoscope heeft gemaakt en waar het trots op is. Dit hoeft zeker geen foutloos werk te zijn. Het gaat erom wat de leerling ervan geleerd heeft. Ook hier kunnen ook weer foto’s gebruikt worden van situaties (bijvoorbeeld een presentatie voor de klas) of werk dat niet in de map past.
  6. Een rapport waarin de leerkrachten kort invullen hoe zij de leerling bij Kaleidoscope zien. Daarnaast is er ruimte voor het formulier “en dit vinden anderen”. De leerlingen laten ieder half jaar, tijdens het open huis, hun portfolio aan hun ouders zien. Daarna nemen ze hun portfolio mee naar huis en mogen ze het aan anderen laten zien. Het is de bedoeling dat ze het portfolio in ieder geval laten zien aan de eigen leerkracht, zodat hij of zij ook inzicht heeft in wat de leerling bij Kaleidoscope heeft gedaan. Voor de mensen aan wie ze het portfolio laten zien, is het formulier “en dit vinden anderen”. Hierop kunnen zij aangeven wat zij van het portfolio vinden. Onze ervaring is dat kinderen vaak erg trots zijn op de stukjes die anderen in hun portfolio hebben geschreven!
  7. Iets waar de leerling trots op is, buiten Kaleidoscope. Dit mag van alles zijn. Een foto van een legobouwwerk, een foto van een gehaalde medaille voor turnen, een kopie van een zwemdiploma, enzovoort.
Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders