MIKpunt

MIKpunt maakt onderdeel uit van SCOPE scholengroep en richt zich op de inrichting van passend onderwijs voor hoogbegaafde en begaafde leerlingen. MIKpunt bedient de scholen met materialen (M), informatie (I) en kennis (K) met betrekking tot (hoog-)begaafdheid.

Bij SCOPE staat handelingsgericht werken hoog in het vaandel en zijn we op zoek naar maatwerk. Vanuit MIKpunt denken we daarom met de scholen mee over individuele leerlingen bij alle vragen die gerelateerd (kunnen) zijn aan een hoge intelligentie. Denk hierbij aan signalering, onderwijsbehoeften, passende lesprogramma’s (compacten en verrijken), versnellen, hulp bij contact met externen (onderzoekers), etc. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op de school kinderen korte tijd te laten observeren om de onderwijsbehoeften van leerlingen te verkennen. Ook bij het opzetten van plusgroepjes of opstellen van beleid bieden we onze expertise aan.

SCOPE hanteert het uitgangspunt dat zoveel mogelijk op de eigen school in de onderwijsbehoeften van een leerling wordt voorzien. Aanvullend kunnen leerlingen gebruik maken van het arrangement Kaleidoscope, de bovenschoolse plusklas van SCOPE.

De kennis binnen MIKpunt wordt verzorgd door Marion van Hoevelaak en Marscha van Roon, specialisten hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn diverse materialen beschikbaar die door de scholen kunnen worden geleend.Vragen over (hoog)begaafdheid of de beschikbare materialen kunnen gemaild worden naar mikpunt@scopescholen.nl.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders