kennis

Naast materialen en informatie over (hoog)begaafdheid is er ook een mogelijkheid om Jacqueline Prins te consulteren. Zij heeft veel kennis van hoogbegaafdheid in al zijn facetten en daarnaast ruime ervaring met het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen en hun opvoeders. Naast haar werk voor SCOPE werkt Jacqueline sinds 2012 in haar praktijk voor hoogbegaafd opgroeien in Ede.

In maart 2011 heeft SCOPE scholengroep een protocol aangeschaft voor het signaleren en diagnosticeren van intelligente en hoogbegaafde leerlingen, namelijk SiDi 3. De implementering van dit protocol is ook vanuit MIKpunt gerealiseerd. Momenteel wordt Sidi3 uitgefaseerd en zijn we op zoek naar een nieuw instrument.

Omdat kennis altijd in beweging is, volgt Jacqueline de vakliteratuur en bezoekt lezingen en terugkomdagen, om zo up-to-date te blijven.

Consultatie
Voor ouders is er een mogelijkheid een beroep te doen op de kennistak van MIKpunt. Deze vragen kunnen zeer uiteenlopend zijn, van opvoeding thuis tot een schoolse situatie. Als de vragen specifiek over het functioneren van de (hoog)begaafde leerling in de klas gaan, dan is de leerkracht de aangewezen persoon om in gesprek te gaan.

Voor leerkrachten is er ook gelegenheid om MIKpunt te consulteren. Het is best lastig om de zorg voor een (hoog)begaafde leerling te realiseren binnen je klassenmanagement. Vanuit MIKpunt kan meegedacht worden om nieuwe doelen te bereiken. Binnen MIKpunt zijn ook materialen die hierbij ingezet kunnen worden.

Intern begeleiders en directies kunnen MIKpunt inschakelen voor meer specifieke leerlingenzorg en het ontwerpen van beleid voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders