materialen

Wat en voor wie?
MIKpunt heeft veel materialen in huis die gericht zijn op het begaafde kind. De materialen uit MIKpunt kunnen ingezet worden in de eigen klas van het kind. Met deze materialen is het mogelijk om leerlingen uit te dagen en hun kwaliteiten te ontdekken en/of tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften.

Door samen met klasgenootjes met het materiaal te werken, ervaren de kinderen waar ze toe in staat zijn, waar anderen toe in staat zijn en hoe ze ieders talenten kunnen combineren.

Elke collega van een SCOPE school kan materialen van MIKpunt lenen.

Waar en hoe?
Op aanvraag bij MIKpunt kan een leerkracht een overzichtje krijgen van de beschikbare materialen. Een leerkracht kan aangeven waar de behoefte ligt en vervolgens samen met de coördinator van Kaleidoscope bekijken welke materialen daarbij passen. Het aanbod van materialen wordt regelmatig uitgebreid. Wanneer het gewenste materiaal niet voorhanden is, kan eventueel nieuw materiaal worden toegevoegd aan het MIKpunt aanbod. De materialen kunnen worden bekeken en opgehaald op de locatie van Kaleidoscope.

Bezoekadres
PCB De Fontein
De Oude Wereld 52
Alphen aan den Rijn

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders