Observatie groepjes in de scholen

In schooljaar 2018-2019 hebben we een pilot gehouden met observatie groepjes in de scholen. Dit had als doel om scholen te ondersteunen bij het signaleren van begaafdheid en het verkennen van onderwijsbehoeften van hoogintelligente en begaafde leerlingen. De pilot was een groot succes. Scholen kunnen een verzoek indienen om een observatiegroepje in te richten. Er zijn mogelijkheden in september/oktober en in januari/februari.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders