Posts Tagged ‘hoogbegaafd’

Even voorstellen: Marije van Onna

Het team van MIKpunt/Kaleidoscope is uitgebreid! Met de komst van Marije van Onna als Mikpunt&comPACT coach zetten we een volgende stap naar meer ondersteuning van de scholen. Lees hier verder hoe Marije een uitgestoken hand zal bieden bij passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Observatie groepjes in de scholen

In schooljaar 2018-2019 hebben we een pilot gehouden met observatie groepjes in de scholen. Dit had als doel om scholen te ondersteunen bij het signaleren van begaafdheid en het verkennen van onderwijsbehoeften van hoogintelligente en begaafde leerlingen. De pilot was een groot succes. Scholen kunnen een verzoek indienen om een observatiegroepje in te richten. Er zijn mogelijkheden in september/oktober en in januari/februari.

comPACT

In september 2019 is vanuit het SWV Rijnstreek de groep comPACT opgestart. comPACT is een project t.b.v. het bevorderen van dekkend aanbod voor cognitief talent. comPACT staat voor commissie Passend Aanbod voor Cognitief Talent. Namens het bestuur van SCOPE is een deel van het Kaleidoscope team afgevaardigd naar deze groep, te weten Jacqueline Prins – coördinator en Marion van Hoevelaak – leerkracht.

Observatie onderwijsbehoeften

Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot om onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen of om hoogbegaafde leerlingen te signaleren. Een leerkracht van Kaleidoscope biedt daartoe op een aantal momenten een scala aan uitdagende opdrachten aan en observeert de werkwijze van de kinderen.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders