Website comPACT gelanceerd

Op 29 september is de website van comPACT online gegaan! ikwiluitdaging.nl

Ikwiluitdaging.nl is een initiatief van het Samenwerkingsverband PO Rijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband is comPACT (commissie Passend Onderwijs Cognitieve Talenten) de partij die ikwiluitdaging.nl wil inzetten als aanjager voor een nog beter en passender onderwijs-aanbod voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen. Het team van MIKpunt@Kaleidoscope is natuurlijk ook rijkelijk vertegenwoordigd in comPACT.

ikwiluitdaging.nl is opgericht voor de beïnvloeders van alle cognitief (hoog)begaafde leerlingen in de Rijnstreek. We willen leerkrachten, ouders en zorginstanties ondersteunen door hen de juiste middelen, kennis en kunde aan te reiken.

Een platform van kennis, kunde en ervaringen

We creëren een platform dat zich bezighoudt met het delen van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van programma’s, tools, vaardigheden en competenties. Daarbij valt te denken aan onder meer vroegsignalering van cognitief (hoog) begaafde leerlingen en het ontwikkelen van uitdagende leer- en ontwikkelingstrajecten.

Kaleidoscope
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 748250 / 06 – 2054 3265SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders